КУРСОВЕ

Водещ принцип в работата на всеки един от инструкторите в автошкола "ХИКС" е индивидуалният подход към курсиста. Графика за кормуване правим заедно с Вас, в зависимост от Вашите предпочитания и възможности. Можем да кормуваме сутрин, на обяд, след обяд, след работа или вечер, можем и в почивните дни. Можем да караме в района, в който живеете или да преминаваме маршрут, който ще трябва да преминавате в ежедневието си.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

ОПРЕСНИТЕЛНИ КУРСОВЕ
МОТО И ЕЛЕКТРОКАРИ
ADR ОПАСНИ ТОВАРИ
ДРУГИ КУРСОВЕ

Тук ще намерите полезна информация, която ще ви помогне в подготовката за избрания от Вас курс.

В Автошколата има опреснителен курс, но могат да се вземат и допълнителни часове (уроци) по кормуване за хора, които имат документ за правоспособност (книжка), но се чувстват несигурни в своите умения.

Преподавател по кормуване (инструктор) ще Ви помогне да си припомните и утвърдите знанията си. Кормуването може да се извърши в удобно за Вас време с учебен автомобил по избор от парка на Автошкола ХИКС.


1 час - 25 лв. (* 1 учебен час = 40 минути)

Обучението е по програма на Министерство на образованието и съобразено с ДОИ. Завършилите курса за мотокаристи получават свидетелство за правоспособност по образец на Министерство на Образованието, което се признава в чужбина след превод и легализация.


Необходими документи за записване в курс за мотокаристи и електрокаристи:

- копие от диплом за завършено образование (минимум основно);

- копие от шофьорска книжка или медицинско свидетелство за работа;

- снимки паспортен формат - 3 броя.


Форма на обучение: присъствена, но без откъсване от работа. Занятията се провеждат във удобно за курсистите време.

Обучението завършва с изпити по теория и практика. Оценките са “издържал” и” неиздържал”. Изпитът по теория е писмен (тест). Изпитът по практика е по изпитно задание.

Обучението може да бъде извършено в района на фирмата възложител при сформиране на група.


На основание чл.6, т.2 от Наредба №1/10.06.2006 г. на всеки 5 години се извършва опреснително обучение на водачи, притежаващи Свидетелство за правоспособност за работа с електро и мотокари.

Записването и провеждането на курс за превоз на опасни товари се извършва в офисите на Учебен център “АВТОШКОЛА ХИКС“.

Обучението е изцяло теоретично и се извършва по единна програма, съгласно Наредба №40 на Министерство на транспорта.

Курсът за водачи, превозващи опасни товари по шосе може да бъде:


- Основен курс за опаковани опасни товари от класове:

• 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 - парфюми, бои, дезинфекциозни препарати, киселини, кюспе, амониева и нитратна тор, битум (асфалтова фрикция), клинични отпадъци, газ и пропан бутан в бутилки;

• Превоз на вещества в цистерни – горива, химически вещества и др.;

• Превоз на вещества от клас 1 – превоз на взривоопасни товари (динамит, тротил, фойерверки).

- В зависимост от вида на товара, който се превозва обучението може да бъде с продължителност съответно три, четири и пет дни.Преминалите обучение полагат теоретичен изпит на таблет пред Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

Успешно положилите изпит подават заявление към Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ в съответния областен отдел, срещу което се издава АДР свидетелство за водач, превозващ опасни товари (Образец). Документът е с валидност пет години. Преди изтичане на петгодишния период водачът е длъжен да премине опреснителен курс, така че АДР свидетелството в деня на изпита да е валидно. В случай, че свидетелството е изтекло кандидатът трябва да премине курс АДР - придобиване.

Документите, които са необходими за записването, са лична карта, диплома за завършено минимум основно образование и 2 бр. снимки паспортен формат. За тези, които опресняват АДР свидетелството, представят и негово копие.